Werkwijze

Kennismaking

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij er een eerste inventarisatie gemaakt wordt van de knelpunten in je leven. Dit gesprek is gratis en duurt ongeveer 30 minuten. We hebben het dan over waar je je zorgen over maakt, waar je last van hebt en wat je graag wilt bereiken met de gesprekken. Ook is er ruimte om te praten over de te verwachten kosten en andere vragen die je misschien hebt.

Ik zal een aantal persoonlijke gegevens vragen en noteren in het dossier.  Je krijgt daarnaast uitleg over de manier waarop we te werk gaan. Het is bovendien een prettige manier voor jou om te ontdekken of je een klik hebt met Monique. Het is immers heel belangrijk dat je je op je gemak voelt.

Intake

Om je probleem goed te kunnen doorgronden, gaan er altijd twee a drie gesprekken vooraf aan de uiteindelijke behandeling. In deze gesprekken gaan we dieper in op de knelpunten die je ervaart. Tijdens de intakefase wordt voor ons allebei duidelijk waaraan gewerkt kan gaan worden.

Behandelplan

Na de intakegesprekken wordt er een behandelplan opgesteld en met je doorgesproken. Een behandeling start pas wanneer je akkoord bent met het behandelvoorstel. Het aantal gesprekken dat volgt, is afhankelijk van de vorderingen en je persoonlijke behoefte.

Behandeling

Aan de hand van het te bewerken probleem worden de meest passende methoden ingezet.

Tijdens de behandeling wordt er regelmatig met jou overlegd of de behandelmethode nog aansluit bij de persoonlijke behoefte. Ook wordt er regelmatig besproken of we nog op de goede koers zitten en of er iets bijgesteld moet worden.

Tijdens het behandeltraject is er wanneer nodig, altijd in overleg met jou, contact met de huis- of bedrijfsarts.

Soms kan het nodig zijn dat er medicamenteuze ondersteuning nodig is. Hiervoor wordt dan, in overleg met jou, een psychiater gecontacteerd.

Om ervaringen en kennis uit te wisselen, nemen therapeuten deel aan intervisiegesprekken met psychotherapeuten uit de omgeving. Het spreekt voor zich dat de privacy van de cliënten altijd gegarandeerd wordt.