Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Binnen de systeemtherapie zijn er verschillende richtingen of
stromingen. Een belangrijke overeenkomst binnen deze stromingen is, dat een probleem bekeken wordt in
samenhang met je omgeving en belangrijke anderen. Ook de relatie tot jezelf kan op deze manier onderzocht
worden. Systeemtherapie is geschikt voor individuele therapie en relatie- en gezinstherapie, ook wanneer er
meerdere problemen tegelijk spelen.
Systeemtherapie is een zeer verbindende en positieve manier van kijken naar mensen en situaties.

Systeemtherapie bij Monique.
Meestal werk ik individueel met cliënten omdat ik dan met mijn volledige aandacht bij jou kan zijn. Hierdoor
zullen we snel bij de kern van het probleem zijn en zijn mijn interventies krachtiger. Om je beter te leren
kennen maken we gebruik van je levensverhaal. We kijken naar je gezin van herkomst en wat er vervolgens is
gebeurd in je leven. Door zo stap voor stap je verleden door te nemen, wordt er voor ons beiden een rode lijn
duidelijk. Je krachtige kanten worden zichtbaar, maar ook je werkpunten. We werken in het hier en nu en
wanneer het nodig is gaan we terug naar de oorzaak van je probleem, dat vaak in het verleden zit.
Gedurende de jaren heb ik een eigen manier van werken ontwikkeld waarbij ik gebruik maak van diverse
theorieën en methoden. Als basis beginnen we, zoals boven beschreven, meestal met je levensverhaal. Van
daaruit zet ik naast diverse reguliere methoden, wanneer nodig en in overleg met jou, ook energetische
methoden in zoals bijvoorbeeld de IOPT . Ik voel vaak intuïtief aan wat bij je past.
Mijn streven is altijd om opnieuw verbinding te maken met je binnenkant en je levensenergie. Bij iedereen is
deze energie aanwezig, maar soms kun je het niet meer goed voelen. Mijn inzet is altijd om je
bewustwordingsproces in gang te zetten waardoor je steeds krachtiger en steeds meer jezelf wordt!