Bij aanmelding bij Innerwalking ga je akkoord met onderstaande AVG, Betaling en Algemene Voorwaarden.

Privacy (AVG)

Monique Feijen is steeds zeer begaan met je privacy. Volgens de wet AVG wordt dit nu nog eens vastgelegd:

Persoonsgegevens:

Ik leg de volgende persoonsgegevens vast in een cliëntendossier:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer en emailadres
 • gegevens die je actief aan mij verstrekt, bijvoorbeeld correspondentie of telefonische informatie
 • bij minderjarige cliënten leg ik ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders vast
 • huisarts: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
 • met betrekking tot de gezondheid leg ik het medicijngebruik, rookgedrag, alcoholgebruik en verslavingen vast

Doeleinden van de vastgelegde persoonsgegevens:

 • dossierplicht: op grond van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) ben ik als zorgverlener verplicht om een medisch dossier bij te houden
 • bewaartermijn: op grond van de WGBO bewaar ik het dossier 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
 • beroepsgeheim: ik houd mij aan het wettelijk geregelde beroepsgeheim.
 • Boekhouding van Innerwalking

Ik ben zzp-er en daarmee de enige die toegang heeft tot de dossiers. Ik bespreek wel casuïstiek uit de praktijk met collega’s. Dit is altijd anoniem en onherkenbaar. Je privacy is altijd gegarandeerd

Hoe wordt de cliënt geïnformeerd:

De cliënt heeft binnen de muren van de praktijk recht op inzage in het dossier.

Ik deel geen gegevens met derden. Mocht dit toch gewenst zijn (huisarts, specialist, andere derden in geval van doorverwijzing), dan zal ik altijd eerst, in overleg met jou en met jouw schriftelijke toestemming, gegevens delen.

Beveiliging van de persoonsgegevens en dossier:

Ik werk met een papieren en een digitaal cliëntendossier. Digitale gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntenbestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Klachten en geschillen

Mocht je ondanks mijn goede zorgen het toch ergens niet mee eens zijn, bespreek dit dan eerst met mij. Mochten we er niet samen uitkomen, dan kun je gebruik maken van de geschillencommissie aangesloten bij de NVPA, het SCAG. 

Algemene voorwaarden

 1. Cliënt realiseert zich dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van Monique Feijen.
 2. Cliënt is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen, genoemd in het hoofdstuk Tarieven.
 3. Cliënt heeft de vragen, die Monique Feijen aan hem/haar heeft gesteld tijdens het intakeconsult, naar waarheid beantwoord.
 4. Cliënt is er zich van bewust dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning. De doelstelling kan in de loop van de behandeling wijzigen als gevolg van behaalde resultaten.
 5. Innerwalking / Monique Feijen, is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens de behandelingen. Dit is met name belangrijk bij de Wandeltherapie.
 6. Cliënt die zich binnen 24 uur voor de afspraak afmeldt, verplicht zich tot het betalen van de sessie.
 7. Bij diepgaande medische klachten raad ik je sterk aan om je onder behandeling van een arts te stellen.