Klachten – Geschillen

Mocht u een klacht hebben  bespreek dit dan eerst met mij. Samen met u zullen we bekijken hoe uw klacht  het beste kan worden opgelost.  Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u kiezen voor een bemiddelingstraject of voor het inschakelen van de klachtenfunctionaris.