IOPT

Of :  Identiteitsgeoriënteerde psychotraumatherapie /Interactieve zelfresonantiemethode

Deze benamingen worden voor dezelfde methode gebruikt. Het is een door de GGZ erkende methode.

Iedereen loopt tijdens zijn kindertijd trauma’s op. De een zal meer trauma’s hebben dan de ander. Ook is er veel verschil in intensiteit van trauma. Een belangrijk aspect van trauma in de kindertijd is, dat een kind er zich niet aan kan onttrekken en het is afhankelijk van de ouders of van andere volwassenen. Een baby kan bijvoorbeeld niet zelf eten pakken als het honger heeft en is afhankelijk van met name de moeder die al of niet op zijn signalen reageert.

Wanneer de moeder eenmalig niet reageert is dat niet erg. Gebeurt dit regelmatig, dan ontstaat er een trauma omdat het kind zichzelf niet kan helpen en er een biologische behoefte ( eten om te kunnen leven) niet wordt vervuld. De baby ervaart dan emotionele/lichamelijke stress, waaraan het zelf niets kan doen.

Trauma uit onze kindertijd kunnen we ons echter vaak niet of slecht herinneren. Om onze vroege trauma’s te overleven zijn we biologisch zo uitgerust dat ze worden opgeslagen in het onderbewuste. Dit is nodig omdat je als kind afhankelijk bent van je ouders. Je “moet” positief naar je ouders kunnen blijven kijken, anders wordt het voor het kind onleefbaar.

Toch kunnen op bepaalde momenten in ons leven deze (verborgen) trauma’s ons hinderen:

  • Het kan zijn dat je door een, op het oog kleine gebeurtenis, veel verdriet voelt of heel boos wordt. Je begrijpt niet dat zo’n klein voorval je zo kan raken.
  • Of je voelt je al jaren niet helemaal gelukkig terwijl je leven zo te zien toch goed verloopt. Je kunt je zeer succesvol zijn op je werk, maar je toch niet gelukkig voelen.
  • Of je kunt lichamelijke klachten hebben die medisch niet goed te verklaren zijn
  • Er kan sprake zijn van klachten als slapeloosheid, depressie, angst, migraine enz.

Het kan heel goed zijn dat vroegere trauma’s zich op deze manier laten gelden. Ons lichaam laat op deze manier weten dat er onderliggende zaken zijn die “gezien of gevoeld willen worden”. Het is soms lastig om via gesprekken contact te maken met datgene wat er in ons verleden is gebeurd en wat er in ons onbewuste opgeslagen zit.

Met IOPT /zelfresonantiemethode kan dat echter wel. Deze methode is ontwikkeld door professor Franz Ruppert ( psycholoog-psychotherapeut) uit München. Hij gaat ervan uit dat, wanneer een kind iets meemaakt wat te moeilijk is om te verwerken, er een opsplitsing wordt gemaakt in zijn psyche. Er ontstaat een traumadeel, een overlevingsdeel en er blijft natuurlijk altijd een gezond deel bestaan. Het trauma-deel wordt opgeborgen in zijn onderbewuste zodat het kind zich kan handhaven. De trauma’s lijken te zijn verdwenen.  Ons lichaam onthoudt echter alles wat we meemaken!

IOPT is identiteitsgericht, dat betekent dat de methode erop gericht is om je eigen identiteit verder te kunnen ontwikkelen en sterker te maken, zodat je minder last hebt van lichamelijke of psychische klachten. Dit gebeurt door de overlevingsdelen en traumadelen stukje bij beetje te kunnen herkennen en erkennen en ze stap voor stap door de voelen en te integreren in jezelf. Hierdoor word je sterker en ga je steviger in je schoenen staan. Lichamelijke of psychische klachten nemen af of verdwijnen

Hoe gaan we te werk?

Elk proces begint met een door jou geformuleerd “verlangen” of doel. (het mag ook een tekening zijn).

Je bedenkt een zin die je wilt opstellen. Het is de bedoeling dat je iets gaat opstellen van wat je wilt weten of waar je meer duidelijkheid over wilt. Een zin kan bijvoorbeeld zijn: “ik voel een spanning in mijn buik”, of “ik heb geen vrienden” of “waarom heb ik migraine?”. Of “ik voel me zo vermoeid” of “mijn voeten doen pijn”.

De woorden die opgesteld worden zijn als het ware “toppen van de ijsberg”. Het grootste deel van de specifieke betekenis van het op gestelde woord bevindt zich in het onbewuste. De betekenis van het woord wordt ingekleurd door ieders persoonlijke levenservaring en gebeurtenissen.

De zin schrijf je vervolgens in woorden apart op een post-it en je geeft ze een plaats in de therapieruimte. De therapeut of jij zelf gaat dan een voor een op de verschillende woorden staan. Wanneer je op de woorden staat gaat je lichaam gewaarwordingen krijgen. Je wilt dan bijvoorbeeld op de grond gaan liggen of weglopen of roepen. Je kunt verdriet gaan voelen of boosheid.

Door zo op verschillende woorden te gaan staan wordt er een patroon helder voor de cliënt, die wat hij hoort en ziet herkent vanuit zijn verleden. Dit wordt “resonantie” genoemd. Ik begeleid je op een rustige manier, stap voor stap door het proces.

Het fenomeen van de resonantie is op dit moment nog niet wetenschappelijk te verklaren. Men zou dit wellicht vanuit de kwantumfysica kunnen bekijken. Een ander gezichtspunt zou kunnen zijn vanuit de neuropsychologie. Vanuit de neuropsychologie weet men dat we beschikken over spiegelneuronen, die ons in staat stellen om elkaar aan te voelen in sociaal complex contact. Onderzoek naar dit fenomeen is in volle gang.

Vast staat echter dat wat er gebeurt tijdens het resonantieproces, altijd feilloos door de cliënt wordt opgepikt en herkend. Er hoeft niet getwijfeld te worden aan de echtheid en integriteit van de ervaringen die worden gedeeld. Het is voor ieder die opstelt zonder uitzondering van grote betekenis.

Door het op een rustige manier van herkennen en erkennen van wat men hoort en ziet, worden lastige zaken uit het verleden stap voor stap bewust en kan er integratie plaatsvinden, waardoor onbewuste hinderlijke en pijnlijke structuren oplossen.

Het is een uiterst effectieve methode. Het stukje bij beetje doorvoelen van verdriet en angst die er in het verleden niet mocht zijn, zorgt voor opluchting en meer helderheid over jezelf. Vanuit ons gezonde deel kunnen onze levenservaringen zo integreren in onszelf. Hierdoor ga je sterker staan in wie je bent (sterkere  identiteit) en weet je beter wat je wilt ( meer autonomie).

Belangrijk: Er komt bij deze methode niet méér aan de oppervlakte dan wat voor jou op dat moment voldoende is. Ik begeleid je in het proces. Je kunt altijd stoppen wanneer je voelt dat het voldoende is en je houdt steeds de controle over wat er gebeurt.

Ik blijf als therapeut steeds bij je en houd ook van mijn kant uit goed in de gaten hoe het met je gaat.

Het is een zeer effectieve methode voor mensen:

  • Die voelen dat er iets speelt, maar niet goed weten waar het over gaat.
  • Die niet goed bij hun gevoel kunnen komen. Ze kunnen door deze methode meer inzicht krijgen in wat er speelt.
  • Die zich willen richten op hun persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen veel baat hebben bij deze methode om zo te onderzoeken wat hen drijft en tegenhoudt.
  • Die meer zicht willen krijgen op de oorzaak van onbegrepen pijnklachten en onbegrepen emoties.

Voor meer informatie zie volgende websites

www.zielsbelang.nl

www.interaktiel.nl